Her kan du beregne pris på våre drosjetjenester for inntil 4 passasjerer.
Priskalkulatoren er utarbeidet av Norges Taxiforbund og angir et prisestimat.

www.taxikalkulator.no