Pasientreiser

Pasienter som skal til nødvendig undersøkelse og behandling kan få dekket deler av utgiftene til reise.

Mer informasjon om disse retningslinjer finner du på Pasientreiser Sykehuset Innalndet sine nettsider.

Les mer

06565 Drosjene er av Pasientreiser Sykehuset Innlandet blitt tildelt Pasienttransport for Lillehammer.