Priskalkulator

Her kan du beregne pris på våre drosjetjenester for inntil 4 passasjerer.
Priskalkulatoren er utarbeidet av Norges Taxiforbund og angir et prisestimat.

Prisene i kalkulatoren er kun retningsgivende og det tas forbehold om at priser på reelle turer kan avvike fra estimatet.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps, kø, omkjøringer og evt. tillegg forbompenger og fergebilletter blir ikke tatt hensyn til i beregningen av prisene.

Kalkulatoren beregner pris basert på de ordinære takstene sentralene oppgir.

Rabattordninger og fastpriser, eks. til/fra flyplass, blir ikke tatt hensyn til i beregningene.

Sjekk på taxisentralenes hjemmesider om det finnes fastpristilbud.

Kalkulatoren benytter takstene som gjelder kun for det tidspunktet som angis. I realiteten kan flere taksterbenyttes, eksempelvis om man går over til kveldstakst i løpet av turen.

Oppdatering av priser fra taxisentralene gjøres så snart vi får informasjon om takstendringer. Det kan ved enkelte tilfeller gå noe tid før takstene blir oppdatert.

Om tjenesten

Taxikalkulator.no er en tjeneste fra Norges Taxiforbund, og har som mål å bidra til bedre prisopplysning i taximarkedet. Tjenesten gir brukeren mulighet til å sammenligne priser mellom taxisentraler i områder med flere tilbydere, og gir brukeren pris- og kontaktinformasjon for tilbydere av taxitjenester i hele Norge. Tjenesten er utviklet av Prioritet Norge AS.

Prisbestemmelser

Her kan du lese mer om prisbestemmelser
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-10-31-1708

Betalingsmåter

I tillegg til kontant betaling tar alle våre taxi og maxi taxi betalingskort og de fleste kjente kredittkort som VISA, American Express, MasterCard og Diners. Alle våre taxi, minibuss og maxi taxi har online EMV betalingsterminaler.

Dette medfører høyere sikkerhet både for den enkelte kunde og sjåføren da muligheten for svindel og misbruk reduseres betraktelig. Husk derfor å gjøre sjåføren oppmerksom på at du ønsker å benytte kredittkort før turen påbegynnes. Det gjelder uansett kredittkort-type.

*Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

1 Fjerntakst pr. km. etter 10 km.

Øvrig taksameterinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.

For klage/reklamasjon, ta kontakt med sentralen på tlf. 61222020

Be alltid om kvittering!

Jamførpris

JamførprisPrisene gjelder fra 15.februar 2018 og er inklusive mva på 12%. Gjelder for taxi i Lillehammer.

PRISOPPLYSNING – for prisregulerte områder

DROSJETAKSTER 1 – 4 PERSONER: