Prisbestemmelser

Her kan du lese mer om prisbestemmelser
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-09-30-1307

 

Betalingsmåter

I tillegg til kontant betaling tar alle våre taxi og maxi taxi betalingskort og de fleste kjente kredittkort som VISA, American Express, MasterCard og Diners. Alle våre taxi, minibuss og maxi taxi har online EMV betalingsterminaler.

Dette medfører høyere sikkerhet både for den enkelte kunde og sjåføren da muligheten for svindel og misbruk reduseres betraktelig. Husk derfor å gjøre sjåføren oppmerksom på at du ønsker å benytte kredittkort før turen påbegynnes. Det gjelder uansett kredittkort-type.

*Jamførpris er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

1 Fjerntakst pr. km. etter 10 km.

Øvrig taksameterinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.

For klage/reklamasjon, ta kontakt med sentralen på tlf. 61222020

Be alltid om kvittering!

Jamførpris

JamførprisPrisene gjelder fra 01.januar 2020 og er inklusive mva på 6 %. Gjelder for taxi i Lillehammer.

PRISOPPLYSNING – for prisregulerte områder

DROSJETAKSTER 1 – 3 PERSONER: