Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Lillehammer Taxisentral AS samler inn og bruker personopplysninger.

Lillehammer Taxisentral, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på 06565.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Lillehammer Taxisentral behandlinger av personopplysninger på 06565.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende en kontaktforespørsel. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Databehandlere:
Vika AS er vår hostingpartner, samt vår driftsleverandør for 06565.no.
Vår bookingløsning for bestilling av taxi leveres gjennom appen Taxifix,
Dialecta kommunikasjon er vår markedspartner og leverandør av statistikk og markedsføring. Elite Media er leverandør og ansvarlig for oppdatering av nettsider.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Lillehammer Taxisentral, Vika AS, Dialecta, Elite Media, og Taxifix som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen avtale regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk:
Lillehammer Taxisentral samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på 06565.no med Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke trafikkilder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Vår Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Lillehammer Taxisentral til andre aktører enn vår markedspartner.

Informasjonskapsler:
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på 06565.no:

  • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk om bruk av nettsiden, brukere, hendelser, funksjoner m.m. Overordnet statistikk som eksempelvis hendelser og antall besøk lagres i 14 måneder. Demografisk statistikk som kjønn, aldersgruppe og interesser lagres i 2 måneder.
  • Vår publiseringsløsning plasserer også informasjonskapsler på din maskin disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer.
  • Facebook pixel: Med remarketingfunksjonen i Facebook/Instagram når vi ut til folk som har besøkt nettstedet 06565.no tidligere, og vil kunne få vist annonser til disse personene.
  • Google remarketing: Med remarketingfunksjonen funksjonen i Google ADS når vi ut til folk som har besøkt nettstedet 06565.no tidligere, og vi vil kunne få vist annonser disse personene.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Facebook, viser annonsene våre på nettsteder på Internett.
  • Tredjepartsleverandører, medregnet Google og Facebook, bruker informasjonskapsler for å vise annonser på grunnlag av tidligere besøk på nettstedet 06565.no
  • Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgsiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

E-post og telefon:
Lillehammer Taxisentral benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan arkiveres.

Lillehammer Taxisentrals medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Booking:
Når du gjennomfører en bestilling av taxi, ber vi om personopplysninger for å behandle din bestilling. Innformasjonen lagres i vår bookingløsning. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

Kontaktskjema:
Når du fyller ut et kontaktskjema, påmelding eller en annen forespørsel på nettsiden ber vi om personopplysninger for å behandle henvendelsen. Informasjonen sendes på e-post og lagres i et tekstdokument. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.

Rettigheter:
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Lillehammer Taxisentral har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Lillehammer Taxisentrals systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Lillehammer Taxisentral ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon:
E-post: booking@06565.no
Telefon: +47 61 22 20 20

Postadresse: Lillehammer Taxisentral, Oskar Skoglys veg 2, 2619 Lillehammer